طراحی سایت کارخانه آب معدنی کوه سیل

آدرس سایت : koohsil.ir

این کارخانه از سال 1390 با هدف ایجاد فرصت شغلی و افزایش توانمندی منطقه در جهت تامین آب معدنی با کیفیت و سلامت مناسب و افزایش رضایت مشتریان با حفظ ایمنی محصول راه اندازی گردیده است. تولید کارخانه آب معدنی طبیعی بدون گاز در بسته بندی های 0/5 و 1/5 لیتری و محصول نهایی آب معدنی 100% طبیعی میباشد.