• بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

  • بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران | بانک موبایل مدیران
شناسنامه اطلاعات مشاغل (ويژه بازاريابي ) مشخصات حساب به نام اميد دندان نما
نام بانک:

لیست فروشگاه های صنایع بسته بندی کشور

تعداد اطلاعات: 32
قيمت: 1568 تومان
نحوه ارسال: ايميل|پست پيشتاز|تلگرام
نوع فايل: اکسل-pdf-تلگرام
توجه نماييد : اطلاعات به صورت تفکيک استان قابل فروش مي باشد
و در سايت فقط قسمتي از اطلاعات براي مشاهده کيفيت اطلاعات به صورت رايگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ايرانبانک مليشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ايرانبانک کشاورزيشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ايرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زيرگروه نمايش مشاهده
اصفهان اصفهان کاغذومقواپارس صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمايش اطلاعات
اصفهان اصفهان کارتن و مقوا اسپادانا صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمايش اطلاعات
اصفهان اصفهان آرمان پخش صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمايش اطلاعات
اصفهان اصفهان گروه تولیدی سهند پلاست صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمايش اطلاعات
اصفهان اصفهان شرکت بسته بندی آردین صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمايش اطلاعات
تهران تهران بسته بندی نوید صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمايش اطلاعات
تهران تهران بسته بندی جام جم صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمايش اطلاعات
تهران تهران صنایع بسته بندی چکش سبز صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمايش اطلاعات
تهران تهران شرکت بسته بندی دردانه صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمايش اطلاعات
تهران تهران بسته بندی شایان صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمايش اطلاعات
نتايج قابل مشاهده10   مورد از مجموع32 مورد
بانک مشاغل ایران