پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل (ویژه بازاریابی ) مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات مواد غذایی کشور
تعداد اطلاعات: 77028
قیمت: 3774372 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی مروارید مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز سوپراجیلی فجر مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی جوانی مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیل ذوالفقاری مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی اکبری مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیل و خشکبار المهدی مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیل گلشن مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی حلاجی مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی نگین مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی لوکس مواد غذایی مواد غذایی نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده80   مورد از مجموع77028 مورد
مشاغل صنعتی ایران