پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

شناسنامه اطلاعات مشاغل (ويژه بازاريابي ) مشخصات حساب به نام اميد دندان نما
نام بانک:

لیست فروشگاه های مواد غذایی کشور

تعداد اطلاعات: 77028
قيمت: 3774372 تومان
نحوه ارسال: ايميل|پست پيشتاز|تلگرام
نوع فايل: اکسل-pdf-تلگرام
توجه نماييد : اطلاعات به صورت تفکيک استان قابل فروش مي باشد
و در سايت فقط قسمتي از اطلاعات براي مشاهده کيفيت اطلاعات به صورت رايگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ايرانبانک مليشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ايرانبانک کشاورزيشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ايرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زيرگروه نمايش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی پوراکبری مواد غذایی مواد غذایی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیل سرای برگ سبز مواد غذایی مواد غذایی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیل خاتمی مواد غذایی مواد غذایی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیل و خشکبار دانایی مواد غذایی مواد غذایی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز خشکبارحدادی مواد غذایی مواد غذایی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی صداقت مواد غذایی مواد غذایی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز خشکبارواجیلی صدیقی مواد غذایی مواد غذایی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیل وتخمه پزی الوند مواد غذایی مواد غذایی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز خشکبارعبدی مواد غذایی مواد غذایی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اجیلی برادری مواد غذایی مواد غذایی نمايش اطلاعات
نتايج قابل مشاهده50   مورد از مجموع77028 مورد
بانک مشاغل ایران