• بانک مشاغل اینفوجاب مارکت

شناسنامه اطلاعات مشاغل مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات منسوجات و فرش کشور
تعداد اطلاعات: 10923
قیمت: 535227 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
اطلاعات شامل: نام استان| نام شهرستان|صنف|نام مرکز|نام مدیر|تلفن|همراه
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد و در فایل فروشی شماره موبایل و نام مدیر موجود می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای جلال منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه اعظم منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای برادران حقیقی منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای بهاران منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه اطلس منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه یگانه منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای اسعدی منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای رحیمی منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه توکل منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای توکل منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده60   مورد از مجموع10923 مورد
بانک مشاغل ایران