پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل (ویژه بازاریابی ) مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات منسوجات و فرش کشور
تعداد اطلاعات: 10923
قیمت: 535227 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای کالیته منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای اراز منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای حریر منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه صبا منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای تعاون فجر منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه انصاری فر منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه دلگشا منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز ارزان پارچه مهدی منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای الزهرا منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای ماهان منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده40   مورد از مجموع10923 مورد
مشاغل صنعتی ایران