پشتیبانی بانک مشاغل
  • سامانه بازاریابی مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل (ويژه بازاريابي ) مشخصات حساب به نام اميد دندان نما
نام بانک:

لیست فروشگاه های منسوجات و فرش کشور

تعداد اطلاعات: 10923
قيمت: 535227 تومان
نحوه ارسال: ايميل|پست پيشتاز|تلگرام
نوع فايل: اکسل-pdf-تلگرام
توجه نماييد : اطلاعات به صورت تفکيک استان قابل فروش مي باشد
و در سايت فقط قسمتي از اطلاعات براي مشاهده کيفيت اطلاعات به صورت رايگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ايرانبانک مليشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ايرانبانک کشاورزيشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ايرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زيرگروه نمايش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای کالیته منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای اراز منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای حریر منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه صبا منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای تعاون فجر منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه انصاری فر منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه دلگشا منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز ارزان پارچه مهدی منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای الزهرا منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای ماهان منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
نتايج قابل مشاهده40   مورد از مجموع10923 مورد
بانک مشاغل ایران