پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

شناسنامه اطلاعات مشاغل (ويژه بازاريابي ) مشخصات حساب به نام اميد دندان نما
نام بانک:

لیست فروشگاه های منسوجات و فرش کشور

تعداد اطلاعات: 10923
قيمت: 535227 تومان
نحوه ارسال: ايميل|پست پيشتاز|تلگرام
نوع فايل: اکسل-pdf-تلگرام
توجه نماييد : اطلاعات به صورت تفکيک استان قابل فروش مي باشد
و در سايت فقط قسمتي از اطلاعات براي مشاهده کيفيت اطلاعات به صورت رايگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ايرانبانک مليشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ايرانبانک کشاورزيشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ايرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زيرگروه نمايش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز پارچه شانزلیزه منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای همدانی منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای اقاپور منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای گلبرگ منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه نگارستان منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای برزگری منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه گل بافت منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه وارزانسرای باقرزاده منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه مشیرابادی منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای علی منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمايش اطلاعات
نتايج قابل مشاهده130   مورد از مجموع10923 مورد
بانک مشاغل ایران