پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل (ویژه بازاریابی ) مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات منسوجات و فرش کشور
تعداد اطلاعات: 10923
قیمت: 535227 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای بزرگ رزالین منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه مناف زاده منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای شیری منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای فیضی منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای محمد منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای منجم منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سلطان بانو منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای وطن دوست منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای تیزدست منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پارچه سرای علی بابا منسوجات و فرش منسوجات و فرش نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده10   مورد از مجموع10923 مورد
مشاغل صنعتی ایران