پشتیبانی بانک مشاغل
  • سامانه بازاریابی مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل (ويژه بازاريابي ) مشخصات حساب به نام اميد دندان نما
نام بانک:

بانک اطلاعات لوازم خانگی کشور

تعداد اطلاعات: 27196
قيمت: 1332604 تومان
نحوه ارسال: ايميل|پست پيشتاز|تلگرام
نوع فايل: اکسل-pdf-تلگرام
توجه نماييد : اطلاعات به صورت تفکيک استان قابل فروش مي باشد
و در سايت فقط قسمتي از اطلاعات براي مشاهده کيفيت اطلاعات به صورت رايگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ايرانبانک مليشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ايرانبانک کشاورزيشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ايرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زيرگروه نمايش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز کادویی پیمان لوازم خانگی لوازم خانگی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز کادوئی رز لوازم خانگی لوازم خانگی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پلاستیک قلی زاده لوازم خانگی لوازم خانگی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پلاسکوالماس لوازم خانگی لوازم خانگی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پلاستیک سازی طالع لوازم خانگی لوازم خانگی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز تولیدی پلاستیک محمدی لوازم خانگی لوازم خانگی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پلاسکواذران صنعت لوازم خانگی لوازم خانگی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز شرکت هلان پلاستیک سهند لوازم خانگی لوازم خانگی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز لوازم اشپزخانه پلاسکو رفاه لوازم خانگی لوازم خانگی نمايش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز پلاسکونیایش لوازم خانگی لوازم خانگی نمايش اطلاعات
نتايج قابل مشاهده60   مورد از مجموع27196 مورد
مشاغل صنعتی ایران