پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات گل کشور
تعداد اطلاعات: 1950
قیمت: 95550 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
اطلاعات شامل: نام استان| نام شهرستان|صنف|نام مرکز|نام مدیر|تلفن|همراه
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد و در فایل فروشی شماره موبایل و نام مدیر موجود می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز گلسرای جاوید گل گل نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز گل و گیاه فرد پامچال گل گل نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز گل رکس شعبه ائل گلی گل گل نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز گل فروشی گلناز گل گل نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز اداک سیستم گل گل نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز گل ققنوس گل گل نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز گل سرای طاها گل گل نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز گل یاس سفید گل گل نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز گالری گل اذری گل گل نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز گلسرای گلسنگ گل گل نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده20   مورد از مجموع1950 مورد
مشاغل صنعتی ایران