پشتیبانی بانک مشاغل
  • سامانه بازاریابی مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل (ويژه بازاريابي ) مشخصات حساب به نام اميد دندان نما
نام بانک:

لیست فروشگاه های کاریابی کشور

تعداد اطلاعات: 82
قيمت: 4018 تومان
نحوه ارسال: ايميل|پست پيشتاز|تلگرام
نوع فايل: اکسل-pdf-تلگرام
توجه نماييد : اطلاعات به صورت تفکيک استان قابل فروش مي باشد
و در سايت فقط قسمتي از اطلاعات براي مشاهده کيفيت اطلاعات به صورت رايگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ايرانبانک مليشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ايرانبانک کشاورزيشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ايرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زيرگروه نمايش مشاهده
تهران تهران کاریابی ارشیا پاک مهر کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران BBN کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران تامین نیروی انسانی کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران دفتر گزینش نیروهای مسلح کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران خدمات اداری پرسنلی طالبلو کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران کاریابی حامد کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران صندوق حمایت از کارگران کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران بازار سازان مدیر سبز قرن کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران کارآفرینان خورشید کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران دفتر تامین نیروی انسانی کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
نتايج قابل مشاهده60   مورد از مجموع82 مورد
بانک مشاغل ایران