پشتیبانی بانک مشاغل
  • سامانه بازاریابی مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل (ويژه بازاريابي ) مشخصات حساب به نام اميد دندان نما
نام بانک:

لیست فروشگاه های کاریابی کشور

تعداد اطلاعات: 82
قيمت: 4018 تومان
نحوه ارسال: ايميل|پست پيشتاز|تلگرام
نوع فايل: اکسل-pdf-تلگرام
توجه نماييد : اطلاعات به صورت تفکيک استان قابل فروش مي باشد
و در سايت فقط قسمتي از اطلاعات براي مشاهده کيفيت اطلاعات به صورت رايگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ايرانبانک مليشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ايرانبانک کشاورزيشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ايرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زيرگروه نمايش مشاهده
تهران تهران موسسه کارآفرین کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران موسسه کاریابی سلامت کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران موسسه کاریابی اشراق کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران تامین نیروی انسانی کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران کاریابی پویشیار کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران دفتر گزینش نیروهای مسلح کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران صندوق حمایت از کارگران کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران کارآفرینان خورشید کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران کاریابی ارشیا پاک مهر کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
تهران تهران خدمات اداری پرسنلی طالبلو کاریابی کاریابی نمايش اطلاعات
نتايج قابل مشاهده30   مورد از مجموع82 مورد
بانک مشاغل ایران