پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل (ویژه بازاریابی ) مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات کاریابی کشور
تعداد اطلاعات: 82
قیمت: 4018 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
تهران تهران کاریابی ارشیا پاک مهر کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
تهران تهران BBN کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
تهران تهران تامین نیروی انسانی کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
تهران تهران دفتر گزینش نیروهای مسلح کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
تهران تهران خدمات اداری پرسنلی طالبلو کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
تهران تهران کاریابی حامد کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
تهران تهران صندوق حمایت از کارگران کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
تهران تهران بازار سازان مدیر سبز قرن کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
تهران تهران کارآفرینان خورشید کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
تهران تهران دفتر تامین نیروی انسانی کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده60   مورد از مجموع82 مورد
مشاغل صنعتی ایران