پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات کاریابی کشور
تعداد اطلاعات: 82
قیمت: 4018 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
اطلاعات شامل: نام استان| نام شهرستان|صنف|نام مرکز|نام مدیر|تلفن|همراه
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد و در فایل فروشی شماره موبایل و نام مدیر موجود می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
اصفهان اصفهان دفتراستخدام واعظ کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
اصفهان اصفهان موسسه کاریابی کارمند کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
اصفهان اصفهان موسسه پیشتاز پایتخت کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
اصفهان اصفهان نویدسحرسپاهان کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
اصفهان اصفهان کاریابی تلاش کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
اصفهان اصفهان کاریابی ایثار کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
تهران تهران کاریابی بین المللی کنپارس کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
تهران تهران کاریابی مژده آوران فردا کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
تهران تهران آبگینه برتر کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
تهران تهران شرکت مناقصه آیاتندر کاریابی کاریابی نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده20   مورد از مجموع82 مورد
مشاغل صنعتی ایران