پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات صنایع بسته بندی کشور
تعداد اطلاعات: 32
قیمت: 1568 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
اطلاعات شامل: نام استان| نام شهرستان|صنف|نام مرکز|نام مدیر|تلفن|همراه
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد و در فایل فروشی شماره موبایل و نام مدیر موجود می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
تهران تهران بسته بندی موادغذایی صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران تولیدی و بسته بندی میوه خ صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران فروشگاه گوشت بسته بندی صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران بهسازان نظیف بازیافت صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران بهسازان نظیف بازیافت صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران کارتن کالابر صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران تراشکاری گارانتی صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران صنایع فلزی خدا بخشی صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران پیتزا سنگی لابه لا صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
ایلام ایلام بسته بندی سبزی مبارکی صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده30   مورد از مجموع32 مورد
مشاغل صنعتی ایران