پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات صنایع بسته بندی کشور
تعداد اطلاعات: 32
قیمت: 1568 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
اطلاعات شامل: نام استان| نام شهرستان|صنف|نام مرکز|نام مدیر|تلفن|همراه
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد و در فایل فروشی شماره موبایل و نام مدیر موجود می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
تهران تهران بسته بندی کلانتری صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران بسته بندی کلانتری صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران بسته بندی صداقت صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران مقوا و بسته بندی مپدا صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران بسته بندی داروپارت شرق صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران بسته بندی جعفری صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران طراحی و بسته بندی نوین صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران بسته بندی یکتا صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران خدمات بسته بندی اسدی صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران صنایع بسته بندی110 صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده20   مورد از مجموع32 مورد
مشاغل صنعتی ایران