پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل (ویژه بازاریابی ) مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات صنایع بسته بندی کشور
تعداد اطلاعات: 32
قیمت: 1568 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
اصفهان اصفهان کاغذومقواپارس صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
اصفهان اصفهان کارتن و مقوا اسپادانا صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
اصفهان اصفهان آرمان پخش صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
اصفهان اصفهان گروه تولیدی سهند پلاست صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
اصفهان اصفهان شرکت بسته بندی آردین صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران بسته بندی نوید صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران بسته بندی جام جم صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران صنایع بسته بندی چکش سبز صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران شرکت بسته بندی دردانه صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
تهران تهران بسته بندی شایان صنایع بسته بندی صنایع بسته بندی نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده10   مورد از مجموع32 مورد
مشاغل صنعتی ایران