پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات شیشه بری کشور
تعداد اطلاعات: 689
قیمت: 33761 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
اطلاعات شامل: نام استان| نام شهرستان|صنف|نام مرکز|نام مدیر|تلفن|همراه
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد و در فایل فروشی شماره موبایل و نام مدیر موجود می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز شیشه زرگری شیشه بری شیشه بری نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز شیشه اتحاد شیشه بری شیشه بری نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز شیشه بری احمدی شیشه بری شیشه بری نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز شیشه جباری شیشه بری شیشه بری نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز شیشه زرین شیشه بری شیشه بری نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز صنایع شیشه صادقی شیشه بری شیشه بری نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز شیشه زرین شیشه بری شیشه بری نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز شیشه اینه ناجی شیشه بری شیشه بری نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز صنایع شیشه ای پارینه شیشه بری شیشه بری نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز شیشه علی شیشه بری شیشه بری نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده20   مورد از مجموع689 مورد
مشاغل صنعتی ایران