پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات رایانه کشور
تعداد اطلاعات: 9144
قیمت: 448056 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
اطلاعات شامل: نام استان| نام شهرستان|صنف|نام مرکز|نام مدیر|تلفن|همراه
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد و در فایل فروشی شماره موبایل و نام مدیر موجود می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز خدمات کامپیوتری ساقی کوثر رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز کامپیوترپارلاق اولدوز رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز کامپیوترموج ابی رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز هنرکده کامپیوتری دهک رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز کافی نت سون رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز خدمات کامپیوتر جبارزاده رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز خدمات کامپیوتری پارسه رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز کامپیوترتبریزکار رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز کامپیوتربرادران رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز خدمات کامپیوترثامن رایانه رایانه نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده30   مورد از مجموع9144 مورد
مشاغل صنعتی ایران