پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات رایانه کشور
تعداد اطلاعات: 9144
قیمت: 448056 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
اطلاعات شامل: نام استان| نام شهرستان|صنف|نام مرکز|نام مدیر|تلفن|همراه
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد و در فایل فروشی شماره موبایل و نام مدیر موجود می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز تعمیرات کامپیوترکوثر رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز کامپیوتر فراسو رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز خدمات کامپیوتری حامد صبحی رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز کامپیوتر البرز رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز کامپیوتر سیب رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز کامپیوتر پرتو رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز بیلگی سایار رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز کاوش کامپیوتر رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز کامپیوتراذردرناسیستم رایانه رایانه نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز خدمات کامپیوتری فدک رایانه رایانه نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده110   مورد از مجموع9144 مورد
مشاغل صنعتی ایران