• بانک مشاغل اینفوجاب مارکت

شناسنامه اطلاعات مشاغل مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات خدمات صنعتی و کارگاهی کشور
تعداد اطلاعات: 622
قیمت: 30478 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
اطلاعات شامل: نام استان| نام شهرستان|صنف|نام مرکز|نام مدیر|تلفن|همراه
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد و در فایل فروشی شماره موبایل و نام مدیر موجود می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
تهران تهران ماشین آلات صنعتی شب فروغ خدمات صنعتی و کارگاهی خدمات صنعتی و کارگاهی نمایش اطلاعات
تهران تهران لوازم صنعتی پیوند خدمات صنعتی و کارگاهی خدمات صنعتی و کارگاهی نمایش اطلاعات
تهران تهران تجهیزات صنعتی ایران خدمات صنعتی و کارگاهی خدمات صنعتی و کارگاهی نمایش اطلاعات
تهران تهران یدکی توسعه صنعت صفدریان خدمات صنعتی و کارگاهی خدمات صنعتی و کارگاهی نمایش اطلاعات
تهران تهران بهداشتی وساختمانی صنعتی خدمات صنعتی و کارگاهی خدمات صنعتی و کارگاهی نمایش اطلاعات
تهران تهران کارگاه آهنگری برزین خدمات صنعتی و کارگاهی خدمات صنعتی و کارگاهی نمایش اطلاعات
تهران تهران گارگاه صنعتی برادران کرمی خدمات صنعتی و کارگاهی خدمات صنعتی و کارگاهی نمایش اطلاعات
تهران تهران کارگاه خدمات صنعتی و کارگاهی خدمات صنعتی و کارگاهی نمایش اطلاعات
تهران تهران کارگاه فرشبافی فرنقی خدمات صنعتی و کارگاهی خدمات صنعتی و کارگاهی نمایش اطلاعات
تهران تهران تاسیسات ساختمان پارس صنعت خدمات صنعتی و کارگاهی خدمات صنعتی و کارگاهی نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده60   مورد از مجموع622 مورد
بانک مشاغل ایران