پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات خدمات دارو و درمان کشور
تعداد اطلاعات: 18061
قیمت: 884989 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
اطلاعات شامل: نام استان| نام شهرستان|صنف|نام مرکز|نام مدیر|تلفن|همراه
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد و در فایل فروشی شماره موبایل و نام مدیر موجود می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکی درمانگاه خیریه ابوطالب خدمات دارو و درمان خدمات دارو و درمان نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه دکترمیررضوی خدمات دارو و درمان خدمات دارو و درمان نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز دندانسازی امیرسپهر خدمات دارو و درمان خدمات دارو و درمان نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه ترک اعتیادارین خدمات دارو و درمان خدمات دارو و درمان نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز گیاه درمانی ابن سینا خدمات دارو و درمان خدمات دارو و درمان نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه دکتر راد خدمات دارو و درمان خدمات دارو و درمان نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز خدمات گیاهی درمانی عطاری خدمات دارو و درمان خدمات دارو و درمان نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز عطاری بعثت خدمات دارو و درمان خدمات دارو و درمان نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه دکتر شاه محمدزاده خدمات دارو و درمان خدمات دارو و درمان نمایش اطلاعات
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه دکتر احمدیان خدمات دارو و درمان خدمات دارو و درمان نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده30   مورد از مجموع18061 مورد
مشاغل صنعتی ایران