پشتیبانی بانک مشاغل
  • بانک اطلاعات مشاغل اینفوجاب

شناسنامه اطلاعات مشاغل مشخصات حساب به نام امید دندان نما
نام بانک: بانک اطلاعات خدمات اب و فاضلاب کشور
تعداد اطلاعات: 86
قیمت: 4214 تومان
نحوه ارسال: ایمیل|پست پیشتاز|تلگرام
نوع فایل: اکسل-pdf-تلگرام
اطلاعات شامل: نام استان| نام شهرستان|صنف|نام مرکز|نام مدیر|تلفن|همراه
توجه نمایید : اطلاعات به صورت تفکیک استان قابل فروش می باشد و در فایل فروشی شماره موبایل و نام مدیر موجود می باشد
و در سایت فقط قسمتی از اطلاعات برای مشاهده کیفیت اطلاعات به صورت رایگان قرار داده شده است
بانک مشاغل ایرانبانک ملیشماره کارت:6037997268023000
بانک مشاغل ایرانبانک کشاورزیشماره کارت:6037701152390826
بانک مشاغل ایرانبانک ملتشماره کارت:6104337988148357
نام استان نام شهرستان نام موسسه صنف / رسته زیرگروه نمایش مشاهده
خراسان رضوی مشهد دفتر 53002 شهریور 17 درآمد بازرسی خدمات اب و فاضلاب خدمات اب و فاضلاب نمایش اطلاعات
خراسان رضوی مشهد سیم کشی شیر نزاد خدمات اب و فاضلاب خدمات اب و فاضلاب نمایش اطلاعات
خراسان رضوی مشهد فروشگاه صنعت شیلنگ خدمات اب و فاضلاب خدمات اب و فاضلاب نمایش اطلاعات
خراسان رضوی مشهد دفتر 51925 خدمات اب و فاضلاب خدمات اب و فاضلاب نمایش اطلاعات
خراسان رضوی مشهد شرکت کوشاب شرق خدمات اب و فاضلاب خدمات اب و فاضلاب نمایش اطلاعات
خراسان رضوی مشهد امور آبفار شهرستان مشهد خدمات اب و فاضلاب خدمات اب و فاضلاب نمایش اطلاعات
خراسان رضوی مشهد دفتر امور مشترکین 1223 امام هادی خدمات اب و فاضلاب خدمات اب و فاضلاب نمایش اطلاعات
خراسان رضوی مشهد درب و پنجره آماده پهلوان خدمات اب و فاضلاب خدمات اب و فاضلاب نمایش اطلاعات
خراسان رضوی مشهد پلیمر پلاست خدمات اب و فاضلاب خدمات اب و فاضلاب نمایش اطلاعات
خراسان رضوی مشهد دفتر 1035 چهارراه گاز درآمد بازرسی خدمات اب و فاضلاب خدمات اب و فاضلاب نمایش اطلاعات
نتایج قابل مشاهده60   مورد از مجموع86 مورد
مشاغل صنعتی ایران